Hilltribehouse.​นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
Hilltribehouse.​นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ ในช่วงโควิดกำลังระบาด ไปทุกแห่งหน การป้องกันตัวที่ดีที่สุดคืออยู่กับบ้าน แต่ในขณะเดียวกันเราต้องออกไปหาซื้อของจำเป็นต้องใช้ต้องไปธนาคาร​ไปโรงพยาบาล แม้จะมีมาตรการกินร้อน​ช้อนตัวเองล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์​ล้างมือตลอดเวลา แต่ความสุ่มเสี่ยงจากการจับสัมผ... เพิ่มเติม

Hilltribehouse.​นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
ในช่วงโควิดกำลังระบาด
ไปทุกแห่งหน
การป้องกันตัวที่ดีที่สุดคืออยู่กับบ้าน
แต่ในขณะเดียวกันเราต้องออกไปหาซื้อของจำเป็นต้องใช้ต้องไปธนาคาร​ไปโรงพยาบาล
แม้จะมีมาตรการกินร้อน​ช้อนตัวเองล้างมือ
ใช้แอลกอฮอล์​ล้างมือตลอดเวลา
แต่ความสุ่มเสี่ยงจากการจับสัมผ

เพิ่มเติม


12-04-2020