สวยใจละลาย
สวยใจละลาย กระโปรงเขียนเทียนโบราณ ปักจิกมือยังคงพลีทสวยงาม ขอบเอวเก็บหน้าท้องราบเรียบ ปีกไหมแท้จิกมือ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น -Size เอว 30 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว... เพิ่มเติม

สวยใจละลาย
กระโปรงเขียนเทียนโบราณ
ปักจิกมือยังคงพลีทสวยงาม
ขอบเอวเก็บหน้าท้องราบเรียบ
ปีกไหมแท้จิกมือ
มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

-Size เอว 30 นิ้ว
ยาว 37 นิ้ว

เพิ่มเติม


21-02-2020