ผ้าอุ้มเด้กม้งลาวแดง  ใช้ผ้าใยกัญชงโบราณเนื้อดี เขียนเทียนโบราณ ปักงานมือของชนเผ่าของคนเป็นเเม่ที่ทำให้กับลูกของตัวเอง
ผ้าอุ้มเด้กม้งลาวแดง ใช้ผ้าใยกัญชงโบราณเนื้อดี เขียนเทียนโบราณ ปักงานมือของชนเผ่าของคนเป็นเเม่ที่ทำให้กับลูกของตัวเอง -------------------------- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 18.5 นิ้ว ยาว 27.5 นิ้ว -------------------------- ราคา 1950 บาท... เพิ่มเติม

ผ้าอุ้มเด้กม้งลาวแดง ใช้ผ้าใยกัญชงโบราณเนื้อดี เขียนเทียนโบราณ ปักงานมือของชนเผ่าของคนเป็นเเม่ที่ทำให้กับลูกของตัวเอง

————————–
ขนาดโดยประมาณ

กว้าง 18.5 นิ้ว ยาว 27.5 นิ้ว
————————–

ราคา 1950 บาท

เพิ่มเติม