รู้หรือไม่….
รู้หรือไม่.... การผลิตผ้าใยกัญชงจากธรรมชาตินั้น เมื่อทอฝ้ายใยกัญชงจนเป้นผืนผ้าเเล้วนั้น ต้องนำผืนผ้าไปต้มน้ำ กับขี้เถ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยนิยมใส่ผงซักฟอกลงไปด้วย เพื่อให้ผ้าขาว จากนั้น นำไปตากเเห้ง และนำมารัด ให้เรียบอีกครั้ง โดยวิธีบดทับ ด้วยหินกับขอนไม้ ระหว่างบดจะวางใบตอง รองชั่นหนึ่งก่อ... เพิ่มเติมAll about Hmongเสื้อผ้า (แบรนด์)

รู้หรือไม่….

การผลิตผ้าใยกัญชงจากธรรมชาตินั้น เมื่อทอฝ้ายใยกัญชงจนเป้นผืนผ้าเเล้วนั้น ต้องนำผืนผ้าไปต้มน้ำ กับขี้เถ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยนิยมใส่ผงซักฟอกลงไปด้วย เพื่อให้ผ้าขาว จากนั้น นำไปตากเเห้ง และนำมารัด ให้เรียบอีกครั้ง โดยวิธีบดทับ ด้วยหินกับขอนไม้ ระหว่างบดจะวางใบตอง รองชั่นหนึ่งก่อ

เพิ่มเติม

All about Hmong

เสื้อผ้า (แบรนด์)