กระโปรงม้งไ&#…
กระโปรงม้งไทยแต่งเสริมผ้าใยกัญชงแต่งขอบเอวสองสีด้วยใหมแท้สีเเดงรูปแบบต่อขอบสะโพกเก็บหน้าท้อม้งไทยปักจิกมือ-----------------------------------------------ขนาดเอว 30 นิ้วความยาว 28 นิ้ว-----------------------------------------------ราคา 4500 บาท...เพิ่มเติม


กระโปรงม้งไทย
แต่งเสริมผ้าใยกัญชง
แต่งขอบเอวสองสีด้วยใหมแท้สีเเด
รูปแบบต่อขอบสะโพกเก็บหน้าท้อ
ม้งไทยปักจิกมือ
———————————————
ขนาดเอว 30 นิ้ว
ความยาว 28 นิ้ว
———————————————
ราคา 4500 บาท…

เพิ่มเติม

16-11-2019