เปิดกรุผ้าม&#…
เปิดกรุผ้ามาจากที่อังกฤษ#ด่วนสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านรายละเอียดเเต่ละตัวคลิกใต้ภาพได้เลยค่ะเจ้าของผู้ค้าชาวอังกฤษที่ซื้อผ้าชาวเขามาขายที่อังกฤษเมื่อ12​ปีที่แล้วและมีสต๊อคเสื้อผ้าที่ยังคงค้างจำนวนหนึ่งที่เจ้าของเก็บไว้สวยจัดทุกตัวเป็นผ้าใยกัญชงรุ่น13-14ปีที่แล้วที่เนื้อผ้าดีกว่าปัจจุบันมาก...เพิ่มเติม


เปิดกรุผ้ามาจากที่อังกฤษ
#ด่วนสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน
รายละเอียดเเต่ละตัวคลิกใต้ภาพได้เลยค่ะ
เจ้าของผู้ค้าชาวอังกฤษที่ซื้อผ้าชาวเขามาขายที่อังกฤษเมื่อ12​ปีที่แล้ว
และมีสต๊อคเสื้อผ้าที่ยังคงค้างจำนวนหนึ่ง
ที่เจ้าของเก็บไว้
สวยจัดทุกตัวเป็นผ้าใยกัญชงรุ่น13-14ปีที่แล้วที่เนื้อผ้าดีกว่าปัจจุบันมาก…

เพิ่มเติม
09-11-2019