ตะกร้าสานด้&#…
ตะกร้าสานด้วยมือ เป็นของโบราณจากชนเผ่ากระเหรี่ยงสภาพยังสมบูรณ์ มีรอยตามอายุการใช้งาน สามารถ นำไปเเต่งร้าน แนววินเทจ หรือสะสม เป็น collectionเป็นตะกร้าสานมีฝาเปิดปิดได้--------------------------ขนาดเส่นรอบวงฝาบน 60 นิ้วกว้าง 16 นิ้วยาว 36 นิ้ว...เพิ่มเติมAll about Hmongเสื้อผ้า (แบรนด์)


ตะกร้าสานด้วยมือ เป็นของโบราณจากชนเผ่ากระเหรี่ย
สภาพยังสมบูรณ์ มีรอยตามอายุการใช้งาน สามารถ นำไปเเต่งร้าน แนววินเทจ หรือสะสม เป็น collection

เป็นตะกร้าสานมีฝาเปิดปิดได้

————————–
ขนาด
เส่นรอบวงฝาบน 60 นิ้ว
กว้าง 16 นิ้ว
ยาว 36 นิ้ว

เพิ่มเติม

All about Hmong

เสื้อผ้า (แบรนด์)