ความเป็นมาข&#…
ความเป็นมาของผ้าไหมลาว ผู้หญิงชาวลาวมีการทอผ้าไหมมากว่า 1,000ปี ประเพณีโบราณนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านจากแม่สู่ลูกสาว รุ่นสู่รุ่น และยังคงทอผ้าไหมได้อย่างสวยงามมีการแสดงออกผ่านความคิดสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมลาว เช่นในปัจจุบัน การทอผ้าไหมสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสำหรับพิธีกรรมได้หลอมเป็นส่...เพิ่มเติม


ความเป็นมาของผ้าไหมลาว

ผู้หญิงชาวลาวมีการทอผ้าไหมมากว่า 1,000ปี ประเพณีโบราณนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านจากแม่สู่ลูกสาว รุ่นสู่รุ่น และยังคงทอผ้าไหมได้อย่างสวยงามมีการแสดงออกผ่านความคิดสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมลาว เช่นในปัจจุบัน การทอผ้าไหมสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสำหรับพิธีกรรมได้หลอมเป็นส่

เพิ่มเติม