%%item_content%%
ปัจจุบัน นี้ม้งในฝั่งไทยจะนิยมทำเสื้อ กระโปรงให้มีหลากหลายสีมากขึ้น ซึ่งม้งดำนิยมทำกระโปร่งด้วยสีที่ฉูดฉาดสีสดใส อดีตนิยมสีแดง,ชมพู,แสด แต่ปัจจุบันนี้นิยมสีเขียว,ฟ้า , ม่วง เป็นต้น กระโปร่งนิยมจับเป็นจีบรอบทั้งกระโปร่งเลย#hmongembroidery#handmade#ethnicsembroideries#ethnicstribal#ผ้าม้ง...เพิ่มเติม


ปัจจุบัน นี้ม้งในฝั่งไทยจะนิยมทำเสื้อ กระโปรงให้มีหลากหลายสีมากขึ้น ซึ่งม้งดำนิยมทำกระโปร่งด้วยสีที่ฉูดฉาดสีสดใส อดีตนิยมสีแดง,ชมพู,แสด แต่ปัจจุบันนี้นิยมสีเขียว,
ฟ้า , ม่วง เป็นต้น กระโปร่งนิยมจับเป็นจีบรอบทั้งกระโปร่งเลย

#hmongembroidery
#handmade
#ethnicsembroideries
#ethnicstribal#ผ้าม้ง

เพิ่มเติม